Hartelijk welkom op de website van christelijk jongerenkoor

Onze muziekvideo's

 

 
 
 

Algemene informatie

Repetities

De repetities vinden eens in de drie weken op dinsdagavond plaats in de kerkzaal van PKN-gemeente De Rank, Lupinestraat 11, 3434 HA Nieuwegein. We starten met repeteren om 19.30 uur en eindigen ongeveer 21.30 uur. In de pauze is er tijd om elkaar te ontmoeten en iets te drinken.

Partnerorganisatie

Als koor werken we samen met een partnerorganisatie. Momenteel hebben we een goede partnerrelatie met stichting Friedensstimme. Zij ondersteunen ons en alle winst die een concert of andere activiteit opbrengt komt ten goede aan Friedensstimme (www.friedensstimme.nl).

Een nieuw lied

In de naam van het jongerenkoor zit een boodschap. Een nieuw lied wijst in de bijbel naar Gods verlossingswerk in het verleden en het heden, naar Gods plan dat Hij alle dingen nieuw zal maken. Van al die dingen mogen wij zingen door middel van psalmen, lofzangen en geestelijke liederen.

 

Missie

Het koor heeft als hoogste doel om de Naam van de Heere groot te maken door middel van vocale en instrumentale muziek, om zo in alle bescheidenheid Gods grootheid en goedheid kenbaar te maken en het evangelie te verkondigen.

Visie

Het koor hoopt met zijn muziek een middel te zijn om gezamenlijk, maar ook individueel de Heere te dienen en te eren. We zijn niet uit op financieel gewin, maar hopen mensenharten te bereiken met woorden van verootmoediging, dank en lof aan onze God.

 

Lid worden

Ben je benieuwd geworden en wil je je graag aansluiten bij het koor?